Carrer Major des de les coves fins a la carretera del Fondó dels Frares
Plaça de la Constitució separada de l'anterior a l'any 1898
Carrer Nou
Carrer Om
Carrer Silvestre
Carrer Sènia, conegut com el raval
Carrer Aljubs
Carrer Bayón
Carrer Rellotge
Carrer de les Pallisses
Carrer del Forn
Carrer Sant Joan
Carrer Palmera
Carrer Crevillent
Carrer la "Verea"
Carrer de l'Esglèsia, la costera de misa
Carrer les Coves (del Nord i del Migdia)
Carrer de l'hort
Carrer de les Coves carrilet
Carrer de les Coves dels Aljubs
Carrer l'Altet
Carrer del Teatre
Carrer de les Coves de la Calereta
Les cases del Pi
Travessia de la "Verea"
Alguns d'estos carrers han canviat de nom com per eixemple la Plaça, que fou de la República (1931), de José Antonio (1939) i actualment de la Vila; El carrer Major s'ha anomenat José Canalejas (1913) i Avinguda Manuel Azaña (1931) i Generalísimo (1939) i novament Major; Carrer Nou canvià a Moret (1913), Nou de San Vicent (1914), Francisco Mira (1927), Largo Caballero (1936), Calvo Sotelo (1939) i novament Carrer Nou; Vereda que canvià a Cuesta de la Vereda(1901), Sagasta (1913), Avinguda del Directorio (1930), Pablo Iglesias (1932), i actualment Vereda; Carrer Aljubs que va passar a Requejo (1906), Cayetano Limorte Gómez (1908), O'Donell (1913), Queipo de Llano (1939) i novament Aljubs; Crevillent que fou anemadat Enrique Albentosa (1907), Fernández de los Rios (1932), Francisco Candela (1939) i Crevillent:
ELS CARRERS DEL FONDÓ
La primera rotulació dels carrers va ocórrer a finals del segle XIX segons Reial Ordre de 24 de febrer de 1887. En estos primers moments els carrers que hi havia eren:
ELS ALCALDES DEL FONDÓ

ANY

Nom

ANY

Nom

ANY

Nom

1845

Luis Tortosa

1909

Vicente Lillo Lillo

1934

Emilio Tortosa Martínez

1848

Juan Poveda

1910

Manuel García Cremades

1934

Vicente Sánchez amírez

1857

Francisco Nicasio Mira

1910

Roque Guardiola Cerdá

1935

Vicente Bellot Soler

1877

Juan Lorenzo Bonmatí

1914

Luis Bonmatí Tortosa

1936

Emilio Tortosa Martínez

1883

Antonio García Torres

1914

Vicente Lillo Lillo

1939

Ramón Tortosa Pérez

1887

Nicasio Mira Pérez

1916

Eduardo Sastre Cortés

1939

José Pérez Alarcón

1891

Juan Lorenzo Tortosa

1917

Mariano Mira Poveda

1939

Silvano Tortosa Cerdá

1892

Manuel Pérez Poveda

1918

Eduardo Sastre Cortés

1939

Luis Tortosa Cerdá

1892

Nicasio Mira Pérez

1918

Roque Guardiola Cerdá

1940

Indalecio Tortosa Cerdá

1896

José Luis Bonmatí Cerdá

1920

Francisco Cerdá Tortosa

1945

Plácido Cerdá Jover

1897

Miguel Bonmatí Tortosa

1922

Ignacio Cerdá Bellot

1945

Indalecio Tortosa Cerdá

1899

Vicente Cerdá Crespo

1923

Eduardo Sastre Cortés

1960

Miguel Martí Domenech

1901

Nicasio Mira Pérez

1923

Tomás Bordera Coves

1965

Eladio Ayala Beltrá

1903

Cayetano Limorte Gómez

1924

Plácido Bonmatí Tortosa

1971

José Prieto Berenguer

1906

Francisco Mira Bonmatí

1929

Miguel Bonmatí Albert

1979

José Bernabeu Cerdá

1906

Eduardo Sastre Cortés

1930

Antonio Jover Olivares

1995

Francisco Luis Prieto

1908

Francisco Mira Bonmatí

1931

Mariano Mira Botella

2003

Victoriano Sánchez Botella

1909

Francisco Cerdá Crespo

1933

Antonio Tortosa Pérez

2015

Raquel Asencio Cremades 

La llum eléctrica, les pintures
Carrers i Alcaldes
L'escola
El vi del Fondó
fondoneus007008.jpg fondoneus007007.jpg fondoneus007006.jpg fondoneus007005.jpg
La "Música"
fondoneus007003.jpg e01-cas.gif
Tornar a la portada