L'ESCOLA AL FONDÓ Les primeres notícies que tenim de l'existència d'ensenyament reglat al Fondó ens la dona Pascual Madoz
en 1846 quan escriu: "escuela de niños a la que asisten 20, dotada con 1500 rs.; otra de niños con la misma asistencia y 800 rs. de dotación". Ja al segle XX tenim informació d'escola de xiques en 1928 amb la seua mestra Dª Asunción Rodriguez i de xics en 1931 amb el mestre D. Santos. En 1937 hi havia dos escoles unitaries de xics i dos de xiques a banda de l'escola del Rebalso i La Canalosa. Mestres d'eixos moments son Dª Remedios Martí, Dª Matilde Bordera, D. José Penalva i després en 1939 D. Miguel Esquerdo, Dª Maria Pujadas en 1942. En eixa data s'incoa expedient per a construir un grup escolar amb dos seccions de xics, dos de xiques i una de parvuls.Mes endavant serien mestres al Fondó Dª Josefina Florentino, D. José Sellés. Al curs 1953-54 comenzà a funcionar al Fondó sota la direcció de les monjes franciscanes de la Inmaculada un col·legi privat de xiques i per aixó no es construia el grup escolar demanat.

En 1958 funcionaven al Fondó les següents escoles: dues unitaries de xics i dues de xiques en règim graduat, el esmentat col·legi privat (Ntra. Sra. de las Nieves) amb dues aules de xiques i dues més a La Canalosa.
En 1960 fou destinat al Fondó el mestre D. Antonio Ripoll que cesà mes endavant i vingué D. Rafael Escolano en 1964. En 1966 fou edificat el grup escolar i es constituiren les Escoles Graduades Mixtes al 1969. El primer director va ser D. José Penalva ja en 1971. El grup constava de 2 unitats de xics, 3 de xiques i una de parvuls. El col·legi privat ja havia deixat de funcionar.
Al 1972 va cesar D. José Penalva que es jubilà així com Dª Maria Pujadas en 1974. Vingueren com mestres definitius D. José Mª Pérez i Dª Maravillas Martínez.
En el 1978 el col·legi es va convertir sols nominalment en comarcal per que els alumnes majors del Fondó dels Frares i de La Canalosa mai asistiren per no haver construit el comedor escolar.
El segon director nomenat fou D. José Mª Pérez i el tercer D. Antonio García al que substituiria Dª Nieves Gómez actual directora.
Un dels antics llocs on s'ubicaven les escoles de xics i xiques del Fondó.
(Era la Casa del Poble dels temps de la República i la Guerra Civil)
La llum eléctrica, les pintures
Carrers i Alcaldes
L'escola
El vi del Fondó
fondoneus008006.jpg fondoneus008005.jpg fondoneus008004.jpg fondoneus008003.jpg
La "Música"
fondoneus008001.jpg e01-cas.gif
Tornar a la portada