Quan baixes de l'església sisi mires enfront les voràs.La finestra de la dreta no es sap ben be per què té eixa forma irregular.
És possible que sols per la forma dela finestra es puga identificar. Ara està tapada, abans estava oberta per tal dedeixar eixir el vent que duia un olor especial, el de la farga ("fragua") d' Enriquet.
Est balcó destaca a banda de per la seua forma, pel fons de la façana en la que estàsituat, el color i els dibuixos en relleu també són característics, i tot el món el reconeixerà al cantó entre el carrer nou i la plaça.
Finestra baixa al mateix nivellde carrer típica de casa de llau-radors propietaris. En aquest cas de D. Plàcido, metge i quees troba al carrer la"verea".
No caben més comentaris.L'Ajuntament del Fondó amb la seua façana recentment restaurada.
Portes mes que finestra de bodega Aquesta es troba al carrer major.Tampoc s'usen al present. En altres èpoques estes finestres facilitaven descarregar els carros de raïm abans de xapar-lo i obtindre vi.
EL FONDÓ DE LES NEUS
Portes, finestres, balcons i altres / 4
Finestra de pallisa probablement reomplida
i característica que es troba al carrer S. Josep
Aquesta finestra baixa també però no tant
com les altres està restaurada i pertany
a una casa de propietaris llauradors per
la qual cosa es nota en l'esgrafiat i altres
ornaments la sea qualitat. No cal explicar
on es troba.

e01-cas.gif
Tornar a Portada